חברים שלום, מי שבחצרו גדר חיה מתבקש לגזום אותה כך שלא תפריע להולכי הרגל במדרכות המושב. בנוסף, יש לטפל בכיסוח עשבייה בכלל המשקים והמגרשים. אנו בפתחו של הקיץ וקיימת סכנה של דליקות ומזיקים. תודה.

מזכירות • כניסות

חברים שלום, מי שבחצרו גדר חיה מתבקש לגזום אותה כך שלא תפריע להולכי הרגל במדרכות המושב. בנוסף, יש לטפל בכיסוח עשבייה בכלל המשקים והמגרשים. אנו בפתחו של הקיץ וקיימת סכנה של דליקות ומזיקים. תודה.