הפסקת מים* מחר בשעות אחר הצהריים תופסק אספקת המים למשך שעה, טרם נמסרה לנו שעה מדו ...

מזכירות • 7/10/2018 כניסות

הפסקת מים* מחר בשעות אחר הצהריים תופסק אספקת המים למשך שעה, טרם נמסרה לנו שעה מדוייקת. היערכותכם.