הזמנה לאסיפה כללית של אגודה חקלאית-שתתקיים ביום שלישי 13/11/18 בשעה 18:00 נושאים ל ...

הודעות סמס • 5/11/2018 כניסות

הזמנה לאסיפה כללית של אגודה חקלאית-שתתקיים ביום שלישי 13/11/18 בשעה 18:00 נושאים לדיון: 1.חברים חדשים בנחלה מס' 54 2.עידכון הסכם גלבוע תעשיות 3.עידכון מעבר גנים. במידה לא יהיה פורום חברים מספיק, האסיפה תידחה לשעה 19:00.