תזכורת* ביום חמישי יתקיים מפגש מטה מול מטה בין השעות 19:00-20:00. מיד אחריו יתקיי ...

מזכירות • 20/8/2018 כניסות

תזכורת* ביום חמישי יתקיים מפגש מטה מול מטה בין השעות 19:00-20:00. מיד אחריו יתקיים מפגש פתוח לתושבים עם ר' המועצה.