משאית הגזם מסתובבת כרגע בישוב לאיסוף הגזם - חברים שיש גזם ליד ביתם מתבקשים להתקשר ...

הודעות סמס • 22/10/2018 כניסות

משאית הגזם מסתובבת כרגע בישוב לאיסוף הגזם - חברים שיש גזם ליד ביתם מתבקשים להתקשר למזכירות.