הצעת תקציב 2018

מידע שימושי • כניסות

קבצים מצורפים:

הצעת תקציב לפעילויות קהילה 2018

לקראת האספה הכללית שתיערך ביום ג', 12.12.17, מצורפת לנוחיותכם הצעת התקציב עבור שנה"ע 2018