תזכורת: 19:00 מטה מול מטה סבב שני- מגן שאול, יום ה׳ 26 ביולי 2018, 19:00 - 20:00 (IDT)

לוח אירועים • כניסות