אודות מושב מגן שאול

רקע היסטורי

המושב נוסד בשנת 1975 על ידי בני מושבים מחבל תענך. בתחילה הוקם כמחנה זמני וכלל 30 משפחות מייסדות כאשר בשנת 1977 הוקמו בתי הקבע על ידי משרד הבינוי והשיכון. בשנת 1978 נקלטו למושב 15 משפחות נוספות.

מפת המשבצת של הישוב עומדת על 2604 דונם, מתוך זה 1755 דונם עיבוד חקלאי.

כיום מונה המושב 185 משפחות, שכולל 81 נחלות מאוישות (מתוכם 36 נחלות חדשות) ו- 104 משפחות בהרחבה הקהילתית.

מטרות הקמת היישוב

בהתאם למדיניות המוסדות המיישבים: פריסת ישובים ברחבי הארץ, שמירה על קרקעות המדינה ומתן פתרון לדור הבא של חבל התענך.


מיקום היישוב

מושב מגן שאול ממוקם למרגלות הגלבוע, ממערב לסנדלה ומצפון למוקייבלה על ציר 60, בדרומו המזרחי של עמק יזרעאל.

שייכות מוניציפאלית: מוא"ז גלבוע.

קהילת בית אל

קהילת בית אל הצטרפה למושב בסוף שנות ה-90 וחיה במסגרת המדמה קיבוץ בתוך המושב (מכנים עצמם קיבוץ שלו). הקהילה הינה קהילה ציונית המאמינה ששליחותה הנה סיוע לעם היהודי בארץ ישראל. קהילת בית אל הינה קהילה סגורה והיא אינה לוקחת חלק בהתנהלות הפוליטית של המושב. יחד עם זאת, היא שותפה בפעילויות חברתיות ותורמת לחזון המושב.

כיום הקהילה במושב מונה 20 משפחות, שמקורן מגרמניה ומקנדה. מרכזה הרוחני והפיננסי של הקהילה נמצא בזיכרון יעקוב.

קבוצת בית אל הנה הבעלים של חברת "גלבוע תעשיות" במושב מגן שאול (הוקמה בשנת 2000).

חזון החברה: ליצור מקומות תעסוקה בפריפריה, להכשיר אנשים בתעשייה, להגביר את הייצוא ולסייע בהגדלת ענף התעשייה בישראל, תוך דגש על תוצרת כחול-לבן.

מספר עובדים: כ 120 מתוכם 17 תושבי מגן שאול.

החברה מפתחת תכניות הכשרה לעובדיה וכן הכשרה במהלך העבודה כחלק מתהליך השיפור המתמיד.

שטח המפעל כ- 5000 מ"ר.

תחומי עיסוק: עיבוד שבבי לתחום התעופה, תבניות להזרקת פלסטיק, הזרקה והרכבה של רכיבי פלסטיק לחקלאות, רפואה, בטחון ותעופה.

­

פרוגרמה יישובית

קבצים מצורפים:

מגן שאול פרוגרמה יישובית

מפת הישוב

קבצים מצורפים:

מפת שטחי משבצת