בוקר טוב, היום לא יהיה רופא. אחות תהיה בין השעות 12:00 - 10:15.

הודעות סמס • 5/8/2018 כניסות

בוקר טוב, היום לא יהיה רופא. אחות תהיה בין השעות 12:00 - 10:15.