קורס ניהול מזכירים ופעילים ביישובים הכפריים

מידע שימושי • כניסות

קבצים מצורפים:

A-קורס מזכירי יישובים ופעילים

מצ"ב מידע לגבי הקורס שבנדון.

חברים המעוניינים להרשם לקורס מתבקשים לפנות למזכירות.🍀