בוקר טוב! חברים מתבקשים שלא להשליך פסולת יבשה במכולה. על מי ...

מזכירות • כניסות

בוקר טוב! חברים מתבקשים שלא להשליך פסולת יבשה במכולה. על מי שישליך אשפה יוטל קנס, קיימות מצלמות באיזור!