בוקר טוב, העבודה לחידוש תאורת הרחוב במושב תתחיל ביום ראשון ע"י החברה הכלכלית והמוע ...

הודעות סמס • 28/9/2018 כניסות

בוקר טוב, העבודה לחידוש תאורת הרחוב במושב תתחיל ביום ראשון ע"י החברה הכלכלית והמועצה. שבת שלום!