*לתשומת לבכם** הכניסה לבריכת השחייה לא תתאפשר לבעלי חוב כלפי האגודה הקהילתית (מיס ...

הודעות סמס • 11/6/2018 כניסות

*לתשומת לבכם** הכניסה לבריכת השחייה לא תתאפשר לבעלי חוב כלפי האגודה הקהילתית (מיסי ועד)!