בוקר טוב! פורסם מכרז לרבש"צ זמני למושב. פרטי המשרה ודרישות התפקיד מופיעים באתר המו ...

מזכירות • 16/4/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מכרז לתפקי רבשצ זמני 15.04.18

בוקר טוב! פורסם מכרז לרבש"צ זמני למושב. פרטי המשרה ודרישות התפקיד מופיעים באתר המושב בכתובת www.magenshaul.com או בלוח המודעות שבכניסה למזכירות.