חברים שטרם שילמו את מיסי הועד הקהילתי מתבקשים להגיע למזכירות המושב בהקדם! את התשלו ...

הודעות סמס • 9/5/2018 כניסות

חברים שטרם שילמו את מיסי הועד הקהילתי מתבקשים להגיע למזכירות המושב בהקדם! את התשלום ניתן להעביר בצ'ק או במזומן, 145 ש"ח לחודש.