במשאית איסוף הגזם יש תקלה - לכן המשך האיסוף יתבצע מחר או מחרתיים.

הודעות סמס • 22/10/2018 כניסות

במשאית איסוף הגזם יש תקלה - לכן המשך האיסוף יתבצע מחר או מחרתיים.