הודעת בטחון היום בין השעות 16:00-22:00 יתקיים תרגיל במעבר גלבוע שבמהלכו ישמעו קולו ...

הודעות סמס • 4/10/2018 כניסות

הודעת בטחון
היום בין השעות 16:00-22:00 יתקיים תרגיל במעבר גלבוע שבמהלכו ישמעו קולות נפץ.