חברים המעוניינים להחכיר אדמות עם מים מתבקשים לפנות למזכירות ...

נחלות ותיקות • כניסות

חברים המעוניינים להחכיר אדמות עם מים מתבקשים לפנות למזכירות המושב.