כלבים משוטטים* מי שברשותו כלב מתבקש לדאוג לכך שלא ישוטט ברחובות ללא בעליו. במהלך השבוע הקרוב יגיעו מהמועצה לאסוף כלבים משוטטים. בנוסף, מי שמטייל עם כלבו מתבקש לאסוף אחריו את צרכיו. תודה.

מזכירות • כניסות

כלבים משוטטים* מי שברשותו כלב מתבקש לדאוג לכך שלא ישוטט ברחובות ללא בעליו. במהלך השבוע הקרוב יגיעו מהמועצה לאסוף כלבים משוטטים. בנוסף, מי שמטייל עם כלבו מתבקש לאסוף אחריו את צרכיו. תודה.