תיקון להודעתי מיום 14.09.17: ביום 14.09.17 פרסמתי הודעה בגין תביעה שמתנהלת בין האגודה לבין רועי ושירי אברהם. אני מבקש להבהיר ולתקן, בניגוד למשתמע מהודעתי הקודמת, אין לי כל טענות אישיות כנגד משפחת אברהם והמחלוקת המשפטית מתבררת בפני בית המשפט. נודע לי

מזכירות • כניסות

תיקון להודעתי מיום 14.09.17: ביום 14.09.17 פרסמתי הודעה בגין תביעה שמתנהלת בין האגודה לבין רועי ושירי אברהם. אני מבקש להבהיר ולתקן, בניגוד למשתמע מהודעתי הקודמת, אין לי כל טענות אישיות כנגד משפחת אברהם והמחלוקת המשפטית מתבררת בפני בית המשפט. נודע לי כי רועי פנה לאגודה קודם להגשת התביעה. בברכה, מרק בן עזרא.