שבוע טוב, אנו מצטערים להודיע על מותו של אחיו של מרק בן עזרא. הלוויה תיערך בבית העל ...

הודעות סמס • 8/9/2018 כניסות

שבוע טוב, אנו מצטערים להודיע על מותו של אחיו של מרק בן עזרא. הלוויה תיערך בבית העלמין חבר, הודעה על מועד הלוויה תימסר בהמשך.