תזכורת: סיור לפני התחלת פרויקט שיקום גדר במגן שאול, יום א׳ 7 באוקטובר 2018, 10:30 - 12:00 (IDT)

לוח אירועים • 6/10/2018 כניסות