המזכירות רוצה להערך לפתיחת בריכת השחייה, הדבר מותנה במספר המנויים שיירשמו. תושבים ...

הודעות סמס • 15/5/2018 כניסות

המזכירות רוצה להערך לפתיחת בריכת השחייה, הדבר מותנה במספר המנויים שיירשמו. תושבים המעוניינים יפקידו במזכירות צ'ק על סך 1050 ₪. ב-1/06/18 תעשה הערכה כספית אם תתאפשר פתיחתה של הבריכה עם מספר המנויים שנרשמו. אם לא תתאפשר פתיחת הבריכה הצ'ק יוחזר למפקידים.
כל מי שממש מעוניין בפתיחתה של הבריכה שיזדרז להפקיד💥❗