מחזור מוצרי אלקטרוניקה וסוללות

מידע שימושי • כניסות

קבצים מצורפים:

מחזור

מצ"ב מסמך בדבר מחזור מוצרי אלקטרוניקה וסוללות מטעם המועצה. כמו כן, במזכירות המושב נמצא מיכל למחזור סוללות, לשימוש כלל התושבים. 🚮