חברים שלום, מי שבצמוד לשטחו קיים שצ"פ שמשמש אותו, מתבקש לדאוג לניקיונו.

מזכירות • כניסות

חברים שלום, מי שבצמוד לשטחו קיים שצ"פ שמשמש אותו, מתבקש לדאוג לניקיונו.