היערכות לשריפות קיץ

מידע שימושי • כניסות

קבצים מצורפים:

שריפות הקיץ-היערכות מוקדמת c

מצורף מסמך מטעם משרד החקלאות לגבי היערכות מוקדמת לשריפות קיץ.