שלום רב! בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ***חל איסור מוחלט על פתיחת פרצות בגדר המושב לל ...

מזכירות • 9/8/2018 כניסות

שלום רב! בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ***חל איסור מוחלט על פתיחת פרצות בגדר המושב ללא אישור מהגורם המוסמך בצה"ל***. מי שיעשה כן צפוי להעמדה לדין פלילי.