בוקר טוב, המרפאה תהיה פתוחה היום עד השעה 12:00 -קבלת רופא בלבד.

הודעות סמס • 4/12/2018 כניסות

בוקר טוב, המרפאה תהיה פתוחה היום עד השעה 12:00 -קבלת רופא בלבד.